تالار دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
ثبت اختراع - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (http://forum.30atc.ir)
+-- انجمن: دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: گروه های آموزشی (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: گروه الکترونیک هواپیمایی (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+---- موضوع: ثبت اختراع (/showthread.php?tid=1118)ثبت اختراع - مهدی - 2012-03-16

اگر کسی می خواهد طرحی را که اختراع کرده ثبت کند :
1) هم می تواند با مراجعه به خیابان قائم مقام فرهانی جنب خیابان بهشتی به صورت حضوری رفته وفرم زیر را باید پر کند یو ک سری کار هایی را پشت سر بگزارد
2) با ثبت نام در سایت مربوطه وپر کردن فرم زیر فرایند نثبتا کاملی را بایستی طی کند .
در شاخه های مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی،
علوم و علوم زیستی و میان گروهی

شماره طرح: ....................
(شماره طرح هشت رقمی اختصاص داده شده به این طرح توسط وب سایت صندوق را در بالا بنویسید)

لطفاً قبلا تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید:
• شما می توانید به فراخور حجم مطلب و به تعداد مورد نیاز به این فرم صفحه اضافه نمایید.
• فرم تکمیل شده صرفا از طریق وب¬سایت صندوق ارسال گردد. صندوق از بررسی فرم هایی که به صورت کاغذی و یا با پست الکترونیک ارسال شده باشند معذور است.
• برخی از اطلاعات این فرم (خلاصه فارسی و انگلیسی طرح، مشخصات همکاران اصلی و غیره) باید در نسخه الکترونیک طرح در وب سایت صندوق نیز وارد شوند.
• علاوه بر این فرم مجری باید پروفایل خود (مشخصات کامل مجری، سابق علمی و اجرایی، رزومه و غیره) را نیز در وب سایت صندوق تکمیل نماید.
« چکیده طرح »
(چکیده طرح در پایان و منطبق با جزئیات طرح تکمیل گردد)

عنوان طرح:
فارسی:


مجری طرح
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی: گرایش: رتبه علمی:
دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
محل خدمت فعلی:
تعداد طرحهای پژوهشی اجرا شده یا در دست اجراء:
* مشخصات کامل مجری (اعم از محل کار، سوابق علمی و اجرایی، جوایز، دستاورد¬ها و سایر موارد) می¬باید در قسمت پروفایل مجری در وب¬سایت صندوق تکمیل گردد. پروفایل مجری پس از تکمیل به صورت خودکار به همه طرح¬ها و ایده¬های ارسالی شما ضمیمه خواهد شد.

نوع طرح:
بنیادی کاربردی
خلاصه طرح:
هدف طرح:مدت اجرای طرح:

محل اجرای طرح:

اعتبار درخواستی:
هزینه نیروی انسانی: هزینه مواد: سایر:
جمع کل اعتبار درخواستی: درصد اعتبار تعلق یافته به نیروی انسانی:
« جزئیات طرح »
1-عنوان طرح:
فارسی:

انگلیسی:

2-- نوع طرح :
بنیادی * 0 كاربردی ** 0

* پژوهش بنیادی: پژوهشی است كه بیشتر در جهت گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص برای كاربرد آن انجام می‌گیرد.
** پژوهش كاربردی: پژوهشی است كه استفادة عملی خاصی برای نتایج آن منظور می‌شود و غالبا" تركیبی از جنبه‌های نظری و تجربی است.


3-زمینه تخصصی:


4- نحوه مشارکت:

5- خلاصه طرح:یک کتانی با قابلیت گرم کردن /خنک کردن.بوگیر /شارژکننده پا


6- واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:
7- بیان مسأله:8- ضرورت و اهمیت اجرای طرح:9- مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق:
10- اهداف اصلی و فرعی طرح:11- سوالات یا فرضیه های تحقیق :12- زمینه های استفاده و کاربرد نتایج ( تولید دانش فنی ، تولید نمونه محصول ، ارائه خدمات ):13- روش انجام طرح:
1-13 روش انجام تحقیق:

2-13 روش جمع آوری اطلاعات:


3-13 روش نمونه گیری ( در صورت لزوم):


4-13 روش تحلیل داده ها:


5-13 کیفیت تحقیق( روایی و پایایی تحقیق):


6-13 نمودار مراحل اجرایی تحقیق:


7-13 محدودیت های اجرای تحقیق:14- ملاحظات اخلاقی (در صورت لزوم):15- شرح علمی و ارائه مشخصات فنی – آزمایشگاهی طرح(در صورت وجود):16- فعالیتهای طرح و زمانبندی طبق نمودار گانت
شماره مرحله / فعالیت نام مرحله/ فعالیت مرحله/ فعالیت پیش‌نیاز درصد وزنی به كل پروژه نام منابع مورد استفاده ( نیروی انسانی ، مواد مصرفی و...) مدت زمان اجرا
(ماه) نمودار زمان‌بندی(ماه)
17- فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده برای انجام طرح( بر اساس استاندارد APA):

18- هزینه های طرح:
1-18- هزینه های نیروی انسانی
جمع ساعت همکاری در ماه مدت همکاری در طرح (ماه) مسئولیت
در طرح درجه علمی- تخصصی و رشته تحصیلی نام سازمان یا همکار مربوطه ردیف
هزینه ساعات

جمع:

2-18-فهرست مواد اولیه:
اعتبار مورد نیاز ارزش واحد کشور شرکت سازنده مقداریا تعداد
مورد نیاز نام ماده/ قطعه ردیف
ارزی ریالی

جمع:

3-18- هزینه مسافرت:


4-18- هزینه های نشر:

5-18- سایر هزینه ها:
اعتبار مورد نیاز هزینه واحد نوع هزینه ردیف
ارزی ریالی

جمع:

6-18-جمع هزینه های پژوهشی:

جمع
(ریال) سال آینده ( ) سال جاری ( ) نیازهای اجرایی طرح بر حسب موارد
ارزی ریالی ارزی ریالی
1- مواد اولیه
2- نیروی انسانی
3- چاپ و تکثیر
4- حمل و نقل و مسافرت
5- کتب و نشریات
6- سایر

جمع اعتبارات

19- تعهدات طرح:
(مقاله‌ها ، گزارشها، یا سخنرانیهایی كه در حین پیشرفت طرح یا پس از آن عرضه خواهد شد. نوع مقاله ها نیز مشخص گردد: ISI، JCR همایش داخلی، همایش خارجی و ...)
20- شیوه عرضة محصول تحقیق :
(گزارش مكتوب، فیلم، نمودار، لوح فشرده،دانش فنی وساخت نمونه محصول و ...ــ شرح دهید)
21- نحوه انتشار و ترویج خروجی های طرح :22- فواید طرح:
(طرح چه دستاوردها و نوآوریهایی خواهد داشت و نتایج آن پاسخ‌گوی كدام‌یك از نیازهای مشخص جامعه در حال و آینده خواهد بود و كدام‌یك از مؤسسات دولتی یا غیردولتی می‌توانند از آنها استفاده كنند؟)


23- لیست داوران پیشنهادی:22- سایر توضیحات مورد نیاز:23-تعهد اخلاقی مجری طرح(اظهارنامه):
اینجانب با اطلاع کامل از رویه ها و ضوابط ارائه طرح، این پرسشنامه را تکمیل و کلیه مندرجات آنرا تایید می نمایم. مسئولیت وجود هرگونه نقص یا اشتباه در پیشنهاد ارائه شده بر عهده اینجانب بوده و متعهد میشوم که این طرح قبلاً در داخل و خارج کشور انجام نشده و بطور همزمان نیز برای موسسات دیگر جهت حمایت ارائه نگردیده است.

نام و نام خانوادگی مجری
امضاءدستورالعمل ارسال فرم به صندوق
تمامی مراحل ارسال طرح، رفع نقایص، داوری، تصویب، نظارت طرح¬ها و کلیه اطلاع رسانی¬ها در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به صورت الکترونیکی انجام می¬شود. لذا صندوق از بررسی طرح¬هایی که با پست معمولی یا الکترونیکی یا هر روش دیگری ارسال شده باشند معذور است. این فرم نیز صرفا باید به صورت اینترنتی از طریق وب¬سایت صندوق واقع در آدرس

دیدن لینک ها تنها برای اعضا امکان پذیر است
لطفاً برای مشاهده آنها وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید

ارسال گردد.
جهت ارسال طرح لازم است یک بار در وب¬سایت ثبت نام (Signup) نمایید. سپس گزینه «ارسال طرح» را از بالای صفحه کلیک و شاخه مورد نظر را انتخاب نمایید. اگر پروفایل شما ناقص باشد ابتدا از شما خواسته خواهد شد تا پروفایل را تکمیل فرمایید. این پروفایل، رزومه شما را در بر دارد و به هر طرح یا ایده¬ای که شما ارسال می¬نمایید به صورت خودکار ضمیمه می¬شود.
پس از تکمیل پروفایل می¬توانید فرم اینترنتی ارسال طرح را مشاهده و این فایل را بارگذاری (Upload) نمایید. توجه داشته باشید که باید برخی از اطلاعاتی که در این فرم مرقوم نموده¬اید در فرم اینترنتی نیز وارد خواهد شد (مواردی مانند عنوان طرح، خلاصه و غیره).
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفاً با صندوق تماس حاصل نمایید (اطلاعات تماس در صفحه «تماس با ما» وب¬سایت صندوق وجود دارد).

--- انتهای فرم ---RE: ثبت اختراع - admin - 2012-03-16

با تشکر از شما دوست عزیز
بهتر بود فرم خام رو برای دانلود قرار می دادید.RE: ثبت اختراع - مهدی - 2012-03-16

داداش اول قرار دادم چون مشکلی داشت حذفش کردم بعد دوباره درستشو قرار دادم .........


RE: ثبت اختراع - yf-23 - 2012-11-29

داخل سایت یسری شرایط گذاشته,گفته طرحهای دارای شرایط زیر ازاولویت برخوردارن حالا اگه یکی طرحی داشته باشه که هیچ کدوم ازشرایط رو نداشته باشه ممکنه مسکوت یارد بشه-خلاصه اینکه ریسکه؟؟؟؟129
یکی مثل من چه پیشنهادی میشه بهش کرد؟I Don't Know