تالار دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری
ثبت اختراع - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار دانشجویی دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (http://forum.30atc.ir)
+-- انجمن: دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=1)
+--- انجمن: گروه های آموزشی (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=2)
+---- انجمن: گروه الکترونیک هواپیمایی (http://forum.30atc.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+---- موضوع: ثبت اختراع (/showthread.php?tid=1118)ثبت اختراع - مهدی - 2012-03-16

اگر کسی می خواهد طرحی را که اختراع کرده ثبت کند :
1) هم می تواند با مراجعه به خیابان قائم مقام فرهانی جنب خیابان بهشتی به صورت حضوری رفته وفرم زیر را باید پر کند یو ک سری کار هایی را پشت سر بگزارد
2) با ثبت نام در سایت مربوطه وپر کردن فرم زیر فرایند نثبتا کاملی را بایستی طی کند .
در شاخه های مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی،
علوم و علوم زیستی و میان گروهی

شماره طرح: ....................
(شماره طرح هشت رقمی اختصاص داده شده به این طرح توسط وب سایت صندوق را در بالا بنویسید)

لطفاً قبلا تکمیل فرم به نکات زیر توجه فرمایید:
• شما می توانید به فراخور حجم مطلب و به تعداد مورد نیاز به این فرم صفحه اضافه نمایید.
• فرم تکمیل شده صرفا از طریق وب¬سایت صندوق ارسال گردد. صندوق از بررسی فرم هایی که به صورت کاغذی و یا با پست الکترونیک ارسال شده باشند معذور است.
• برخی از اطلاعات این فرم (خلاصه فارسی و انگلیسی طرح، مشخصات همکاران اصلی و غیره) باید در نسخه الکترونیک طرح در وب سایت صندوق نیز وارد شوند.
• علاوه بر این فرم مجری باید پروفایل خود (مشخصات کامل مجری، سابق علمی و اجرایی، رزومه و غیره) را نیز در وب سایت صندوق تکمیل نماید.
« چکیده طرح »
(چکیده طرح در پایان و منطبق با جزئیات طرح تکمیل گردد)

عنوان طرح:
فارسی:


مجری طرح
نام و نام خانوادگی:
رشته تحصیلی: گرایش: رتبه علمی:
دانشگاه اخذ آخرین مدرک تحصیلی:
محل خدمت فعلی:
تعداد طرحهای پژوهشی اجرا شده یا در دست اجراء:
* مشخصات کامل مجری (اعم از محل کار، سوابق علمی و اجرایی، جوایز، دستاورد¬ها و سایر موارد) می¬باید در قسمت پروفایل مجری در وب¬سایت صندوق تکمیل گردد. پروفایل مجری پس از تکمیل به صورت خودکار به همه طرح¬ها و ایده¬های ارسالی شما ضمیمه خواهد شد.

نوع طرح:
بنیادی کاربردی
خلاصه طرح:
هدف طرح:مدت اجرای طرح:

محل اجرای طرح:

اعتبار درخواستی:
هزینه نیروی انسانی: هزینه مواد: سایر:
جمع کل اعتبار درخواستی: درصد اعتبار تعلق یافته به نیروی انسانی:
« جزئیات طرح »
1-عنوان طرح:
فارسی:

انگلیسی:

2-- نوع طرح :
بنیادی * 0 كاربردی ** 0

* پژوهش بنیادی: پژوهشی است كه بیشتر در جهت گسترش مرزهای دانش بدون در نظر گرفتن استفاده عملی خاص برای كاربرد آن انجام می‌گیرد.
** پژوهش كاربردی: پژوهشی است كه استفادة عملی خاصی برای نتایج آن منظور می‌شود و غالبا" تركیبی از جنبه‌های نظری و تجربی است.


3-زمینه تخصصی:


4- نحوه مشارکت:

5- خلاصه طرح:یک کتانی با قابلیت گرم کردن /خنک کردن.بوگیر /شارژکننده پا


6- واژه های کلیدی و تعریف عملیاتی واژه ها:
7- بیان مسأله:8- ضرورت و اهمیت اجرای طرح:9- مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق:
10- اهداف اصلی و فرعی طرح:11- سوالات یا فرضیه های تحقیق :12- زمینه های استفاده و کاربرد نتایج ( تولید دانش فنی ، تولید نمونه محصول ، ارائه خدمات ):13- روش انجام طرح:
1-13 روش انجام تحقیق:

2-13 روش جمع آوری اطلاعات:


3-13 روش نمونه گیری ( در صورت لزوم):


4-13 روش تحلیل داده ها:


5-13 کیفیت تحقیق( روایی و پایایی تحقیق):


6-13 نمودار مراحل اجرایی تحقیق:


7-13 محدودیت های اجرای تحقیق:14- ملاحظات اخلاقی (در صورت لزوم):15- شرح علمی و ارائه مشخصات فنی – آزمایشگاهی طرح(در صورت وجود):16- فعالیتهای طرح و زمانبندی طبق نمودار گانت
شماره مرحله / فعالیت نام مرحله/ فعالیت مرحله/ فعالیت پیش‌نیاز درصد وزنی به كل پروژه نام منابع مورد استفاده ( نیروی انسانی ، مواد مصرفی و...) مدت زمان اجرا
(ماه) نمودار زمان‌بندی(ماه)
17- فهرست منابع و مآخذ مورد استفاده برای انجام طرح( بر اساس استاندارد APA):

18- هزینه های طرح:
1-18- هزینه های نیروی انسانی
جمع ساعت همکاری در ماه مدت همکاری در طرح (ماه) مسئولیت
در طرح درجه علمی- تخصصی و رشته تحصیلی نام سازمان یا همکار مربوطه ردیف
هزینه ساعات

جمع:

2-18-فهرست مواد اولیه:
اعتبار مورد نیاز ارزش واحد کشور شرکت سازنده مقداریا تعداد
مورد نیاز نام ماده/ قطعه ردیف
ارزی ریالی

جمع:

3-18- هزینه مسافرت:


4-18- هزینه های نشر:

5-18- سایر هزینه ها:
اعتبار مورد نیاز هزینه واحد نوع هزینه ردیف
ارزی ریالی

جمع:

6-18-جمع هزینه های پژوهشی:

جمع
(ریال) سال آینده ( ) سال جاری ( ) نیازهای اجرایی طرح بر حسب موارد
ارزی ریالی ارزی ریالی
1- مواد اولیه
2- نیروی انسانی
3- چاپ و تکثیر
4- حمل و نقل و مسافرت
5- کتب و نشریات
6- سایر

جمع اعتبارات

19- تعهدات طرح:
(مقاله‌ها ، گزارشها، یا سخنرانیهایی كه در حین پیشرفت طرح یا پس از آن عرضه خواهد شد. نوع مقاله ها نیز مشخص گردد: ISI، JCR همایش داخلی، همایش خارجی و ...)
20- شیوه عرضة محصول تحقیق :
(گزارش مكتوب، فیلم، نمودار، لوح فشرده،دانش فنی وساخت نمونه محصول و ...ــ شرح دهید)
21- نحوه انتشار و ترویج خروجی های طرح :22- فواید طرح:
(طرح چه دستاوردها و نوآوریهایی خواهد داشت و نتایج آن پاسخ‌گوی كدام‌یك از نیازهای مشخص جامعه در حال و آینده خواهد بود و كدام‌یك از مؤسسات دولتی یا غیردولتی می‌توانند از آنها استفاده كنند؟)


23- لیست داوران پیشنهادی:22- سایر توضیحات مورد نیاز:23-تعهد اخلاقی مجری طرح(اظهارنامه):
اینجانب با اطلاع کامل از رویه ها و ضوابط ارائه طرح، این پرسشنامه را تکمیل و کلیه مندرجات آنرا تایید می نمایم. مسئولیت وجود هرگونه نقص یا اشتباه در پیشنهاد ارائه شده بر عهده اینجانب بوده و متعهد میشوم که این طرح قبلاً در داخل و خارج کشور انجام نشده و بطور همزمان نیز برای موسسات دیگر جهت حمایت ارائه نگردیده است.

نام و نام خانوادگی مجری
امضاءدستورالعمل ارسال فرم به صندوق
تمامی مراحل ارسال طرح، رفع نقایص، داوری، تصویب، نظارت طرح¬ها و کلیه اطلاع رسانی¬ها در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به صورت الکترونیکی انجام می¬شود. لذا صندوق از بررسی طرح¬هایی که با پست معمولی یا الکترونیکی یا هر روش دیگری ارسال شده باشند معذور است. این فرم نیز صرفا باید به صورت اینترنتی از طریق وب¬سایت صندوق واقع در آدرس http://www.insf.org ارسال گردد.
جهت ارسال طرح لازم است یک بار در وب¬سایت ثبت نام (Signup) نمایید. سپس گزینه «ارسال طرح» را از بالای صفحه کلیک و شاخه مورد نظر را انتخاب نمایید. اگر پروفایل شما ناقص باشد ابتدا از شما خواسته خواهد شد تا پروفایل را تکمیل فرمایید. این پروفایل، رزومه شما را در بر دارد و به هر طرح یا ایده¬ای که شما ارسال می¬نمایید به صورت خودکار ضمیمه می¬شود.
پس از تکمیل پروفایل می¬توانید فرم اینترنتی ارسال طرح را مشاهده و این فایل را بارگذاری (Upload) نمایید. توجه داشته باشید که باید برخی از اطلاعاتی که در این فرم مرقوم نموده¬اید در فرم اینترنتی نیز وارد خواهد شد (مواردی مانند عنوان طرح، خلاصه و غیره).
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر لطفاً با صندوق تماس حاصل نمایید (اطلاعات تماس در صفحه «تماس با ما» وب¬سایت صندوق وجود دارد).

--- انتهای فرم ---RE: ثبت اختراع - admin - 2012-03-16

با تشکر از شما دوست عزیز
بهتر بود فرم خام رو برای دانلود قرار می دادید.RE: ثبت اختراع - مهدی - 2012-03-16

داداش اول قرار دادم چون مشکلی داشت حذفش کردم بعد دوباره درستشو قرار دادم .........


RE: ثبت اختراع - yf-23 - 2012-11-29

داخل سایت یسری شرایط گذاشته,گفته طرحهای دارای شرایط زیر ازاولویت برخوردارن حالا اگه یکی طرحی داشته باشه که هیچ کدوم ازشرایط رو نداشته باشه ممکنه مسکوت یارد بشه-خلاصه اینکه ریسکه؟؟؟؟129
یکی مثل من چه پیشنهادی میشه بهش کرد؟I Don't Know